O nákupe

  • PDF
Ako nakupovať

Spôsoby platby

Pri doručení tovaru na adresu, posielame faktúru/daňový doklad automaticky na e-mail ihneď po potvrdení dodania tovaru od dopravnej spoločnosti.

Platba pri prevzatí tovaru

Tovar hradíte v hotovosti v predajni pri osobnom vyzdvihnutí tovaru.

Platba pri prevzatí tovaru (dobierka)

Tovar hradíte v hotovosti vodičovi dopravnej spoločnosti. Táto služba je spoplatnená sumou 1,5 €. Vždy si prosím pripravte potrebný obnos, urýchlite tým predanie zásielky.

TatraPay

Veľmi rýchly spôsob platby pre majiteľov účtu v Tatrabanke. Nemusíte mať u seba hotovosť ani vyberať z bankomatu, stačí použiť váš účet a tovar zaplatiť on-line. Po dokončení objednávky a kliknutí na logo banky, budete presmerovaní na stránky Tatrabanky pre dokončenie platby. Priradenie k vašej objednávke prebehne nasledujúci pracovný deň.

Prevodom vopred

Ak si zvolíte platbu klasickým bankovým prevodom, automaticky vám na e-mail pošleme zálohovú faktúru. Po pripísaní platby na náš účet na ten istý e-mail obdržíte daňový doklad.

Pri platbe prevodom vopred:

  • môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby
  • je nutné, aby bola čiastka pripísaná na náš účet najneskôr do piatich pracovných dní po potvrdení objednávky; v opačnom prípade je možné považovať objednávku za zrušenú.

Platobné údaje

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2623028121/1100
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK71 1100 0000 0026 2302 8121


Spôsob doručenia

Osobný odber

 

Možnosť osobného odberu Vám umožňuje prísť si tovar osobne vyzdvihnúť na našu prevádzku v Bratislave:

Adresa prevádzky: Vendea, s.r.o., Kukučínova 52, 831 03 Bratislava
Telefón: 0903 542 893
E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Pracovná doba
Pondelok – Piatok ….. 08:00 – 16:30

 

Doprava kuriérom v rámci SR

 

pri nákupe do 40€ s DPH – cena dopravy bude

do   3kg - 5,130€

do   5kg - 5,250€

do 10kg - 5,50€

do 15kg - 5,75€

do 20kg - 6,88€

do 25kg - 7,50€

do 50kg - 16,50€

Dobierka +1,50€

pri nákupe nad 40€ s DPH – doprava zdarma

 

Tovar je zasielaný balíkom prostredníctvom kuriérskej služby Geis s doručením do 48 hodín po odoslaní.
Pred prevzatím tovaru si prosím skontrolujte, či je obal neporušený, v prípade akejkoľvek nezrovnalosti tovar neprevezmite! Neskoršie reklamácie tohto druhu je možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.Čo robiť po prevzatí zásielky?

Po prevzatí zásielky kuriérom si prosím skontrolujte neporušenosť produktu. V prípade jeho poškodenia vplyvom dopravy nám túto skutočnosť nahláste.

Čo robiť ak je tovar poškodený ale zásielku ste uz prevzali?

Ani v tomto prípade nemusíte mať žiaden strach. Poškodenie nafoťte a zašlite na mailovú adresu  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. . O poškodení nás prosím informujte aj na telefónnom čísle 0903 542 893 Po obdržaní reklamácie začneme robiť ihneď všetky kroky, aby sme Vám reklamáciu vyriešili.

Vrátenie tovaru v 14 dňovej lehote

Ako postupovať pri vrátení zakúpeného tovaru pri vrátení v zákonnej 14 dňovej lehote?

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
Toto právo máte aj v prípade, že objednávku uskutočnenú cez internet si vyzdvihnete osobne v našej kamennej pobočke.

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Kam tovar vrátiť

Spolu s vyplneným odstúpením spotrebiteľa od zmluvy a dokladom o kúpe môžete tovar vrátiť osobne v našej kamennej pobočke. alebo zaslať tovar na adresu:

Vendea, s.r.o.
Kukučínova 52
831 03 Bratislava.

Vrátený tovar dobre zabaľte, aby neprišlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Pri vrátení doručte tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Je dobré vedieť

Dodržanie 14 dňovej lehoty

Pre dodržanie je rozhodujúce, kedy je k nám doručené odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie písomná informácia, že chcete odstúpiť od zmluvy, prípadne samotné doručenie odstúpenia aj s tovarom.

Lehota pre odstúpenie trvá 14 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí, napr. ak si prevezme zákazník tovar v stredu, prvý deň sa počíta štvrtok.

Aké dokumenty priložiť?

K vrátenému tovaru prosíme vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás (napr. potvrdzujúci email z objednávky resp. faktúra). Zároveň je potrebné priložiť odstúpenie od zmluvy.

Aký tovar nie je možné vrátiť?

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom mimo iných sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

f) predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Lieky a ostatné prípravky určené na užívanie a tovar osobnej hygieny sú klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

 

Kupujúci - spotrebiteľ

Meno a priezvisko, titul:...........................................................................................................................

Adresa bydliska:........................................................................................................................................

Telefón:            .........................................................................................................................................

E-mail:              .........................................................................................................................................

Odstupuje od zmluvy uzavretej s

 

Predávajúci: Vendea, s.r.o., Kukučínova 52, 831 03 Bratislava, IČO: 35 887 281

 

 

Číslo pokladničného dokladu: ..................................................................................................................

Číslo objednávky: ................................................................................................................................

Dátum predaja:....................................................................................................................................

 

Označenie vráteného tovaru:

 

......................................................................................... ......................................................................

 

Dôvod vrátenia tovaru:

Tovar je nefunkčný       Tovar mi nevyhovuje         Našiel/našla som lacnejší

Tovar nezodpovedá popisu v tomto bode:


iný dôvod:

 

Kúpna cena má byť vrátená:

bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo: IBAN ......................................................................

v hotovosti na adrese prevádzky predávajúceho ......................................................................................

 

 

 

....................................................................

Dátum a podpis kupujúceho - spotrebiteľa

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .

Akcie, zľavy a novinky prednostne na Váš e-mail.

Zadajte svoju e-mailovú adresu.